ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Jun
26

กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย งานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม โดยดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยงานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมงคลสมัย ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗   ณ สถานปฏิบัติธรรมภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

DETAIL
Jun
26

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม โดยดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้จัดเตรียมอาหารไปเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

DETAIL
TOP