เยี่ยมชมการแสดง

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 อาจารย์สัญญา สมประสงค์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ และนักศึกษาทุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารและคณะ ที่มาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์สัญญา สมประสงค์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดการแสดงดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย-การขับร้องเพลง #ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เกาหลี-ไทย” วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม