กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

🙏“ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา”🙏
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยการนำของ ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดนำนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด “ฟ้อนดวงดอกไม้บูชาครู” การขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณครูเพลง “พระคุณที่สาม” ในกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสัมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 (จัดโดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา/สำนักกิจการนักศึกษา)

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม