ประชาสัมพันธ์

📣 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕” ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
ขอบคุณค่ะ🙏🏻
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2564 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชนเลิศสุขสม ถ.พุทธมณฑลสาย 1
หากท่านได้ไม่สะดวก ทางกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์
“ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย”
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
ได้ที่ลิงค์ : https://ecard.m-culture.go.th
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจ กระทรวงวัฒนธรรม