ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรม ”สยามสืบสาน ประเพณี ปีใหม่ไทย” วันสงกรานต์ “สรงน้ำพระพุทธรูป”
👉👉วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕✨✨

 

 

คลิกดาวน์โหลด ใบสมัครโครงการดนตรีสร้างคน

📞โทรสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เบอร์โทร: ๐๒-๔๕๗๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗ อ.ณัฏฐ์ชาพร วรโชคเศรษฐกุล

 

 
📣 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕” ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
ขอบคุณค่ะ🙏🏻
📣 ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2564 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชนเลิศสุขสม ถ.พุทธมณฑลสาย 1