ประชาสัมพันธ์

เชิญชมกับการแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA และการแสดงนาฏศิลป์จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

เชิญชมการแสดง ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ลาน Parc Paragon ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
 

 
 
 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม !!ขอแจ้งวันทดสอบ!! ทุนความสามารถพิเศษ
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย
และการขับร้องเพลงไทย  ประจำปีการศึกษา 2564
************************
 
 
**ทุนด้านศิลปวัฒนธรรม**
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย เข้าทดสอบรับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
 
 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเรียน มหาวิทยาลัยสยาม รับทุนการศึกษาสูงสุด 100% นะคะ 

**ทุนด้านศิลปวัฒนธรรม**
คลิกดูรายละเอียด