ด้านดนตรีไทย

กิจกรรม: การเรียนการสอนดนตรีไทย

ทุกวันทำการ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.