ด้านนาฏศิลป์ไทย

กิจกรรม : การฝึกซ้อมด้านนาฏศิลป์ไทย

วันอังคาร – พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา16.30 – 18.30 น.