กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563

6:07 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมี ดร. พรชัยมงคลวนิช อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบกิตติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลความประพฤติดีประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 4 คนดังนี้
1. นางสาวฝนดาว รักษาพล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
2. นางสาววลีพร แสงผ่องอำไพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
3. นางสาวกันติศา เตชะกิจวานิชโสภา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
4. นายปิยกร จีรังตระกูล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมในกิจกรรมด้วยดีเสมอมาและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ