กิจกรรมพิธี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธีและคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

Related Post

กิจกรรมพิธี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษากิจกรรมพิธี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธีและคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธีและคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมี ดร. พรชัยมงคลวนิช อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบกิตติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลความประพฤติดีประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 4 คนดังนี้1. นางสาวฝนดาว รักษาพล