กิจกรรม พิธีน้อมรำลึกถึง ท่านดร.ณรงค์ มงคลวนิช

4:34 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม
เข้าร่วมกิจกรรม พิธีน้อมรำลึกถึง ท่านดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563