ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

4:09 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
#ในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2563 ตั้งแต่เวลา 07.45 – 09.15 น. ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3 ค่ะ