พิธีเปิดงานโครงการค่ายวัฒนธรรม “โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๒”

4:39 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ระบำตารีกีปัสราหนะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการค่ายวัฒนธรรม “โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๒” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑๘ มหาวิทยาลัยสยาม