กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

9:38 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสันติภาพ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมประกอบด้วย การขับเสภา “ตำนานประเพณีลอยกระทง”,การแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด “ฟ้อนลอยประทีป” โดยนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ,การบรรเลงดนตรี/ขับร้อง,กิจกรรมการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง,การแข่งขันการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมบันทึกภาพตลอดจนร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน “กิจกรรมโครงการรักษ์น้ำลำประโดง คลองบางจาก” ภายใต้โครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในครั้งนี้ด้วย