ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

6:59 am

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป เนื่องในโอกาส “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔ “ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒