ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครทุน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

6:20 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และขับร้องเพลงไทย เข้าทดสอบรับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (ทุนสนับสนุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 4 ชั้น 3
วันเวลาทำการ  วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทร. 02-457-0068 ต่อ 5127
หรือ Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
หรือเข้าไปดาวน์โหลด ประกาศหลักเกณฑ์ -ใบสมัคร
ได้ทางเว็บไซต์ www.cul.siam.edu