ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ปลูกต้นไม้เพื่อความยั่งยืน และศึกษาศิลปวัฒนธรรม

4:28 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ทอดผ้าป่าการศึกษา ปลูกป่าเพื่อความยั่งยืน ศึกษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ กลุ่มชาติพันธ์ุชาวม้ง และกิจกรรมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ต้านภัยหนาว ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พุทธอุทยานธรรมภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย จ.เชียงราย

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี้