ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ศึกษาศิลปวัฒนธรรม และบริจาคเสื้อผ้าต้านภัยหนาว

6:49 am

สำนักกิจการนักศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม และนักศึกษาชมรมอาสาสมัครปิดทองหลังพระ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ทอดผ้าป่าการศึกษา ปลูกป่าเพื่อความยั่งยืน ศึกษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ กลุ่มชาติพันธ์ุชาวม้ง และกิจกรรมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ต้านภัยหนาว ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พุทธอุทยานธรรมภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย จ.เชียงราย

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม