กิจกรรมการฝึกซ้อมดนตรีไทย

10:00 am

นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษฯ ว่างจากการเรียน ก็มาฝึกซ้อมดนตรีไทย    ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะต่างๆ ที่สนใจ และมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถขึ้นมาเรียนดนตรีไทยได้นะค่ะ ที่ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3 ทุกวันทำการ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.