จัดประดับตกแต่งสถานที่สรงน้ำพระพุทธรูปสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

10:43 am

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประดับตกแต่งสถานที่สรงน้ำพระพุทธรูป ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้นล่างหน้าศูนย์รับสมัครนักศึกษา