“สยามสืบสานประเพณีวันสงกรานต์”

9:29 am

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล “สยามสืบสานประเพณีวันสงกรานต์” โดยท่านอธิการบดีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรม “สุขสันต์ปีใหม่ไทย” นะค่ะ

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม