พิธีเปิดกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ การผลิตบรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติ

10:18 am

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ผู้บริหาร อาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดทักษะการเรียนรู้ การสาธิตเชิงปฏิบัติการ การผลิตบรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติ “เทศกาลอาหารไทยใบตอง Bitong Festival” ภายใต้ชื่อโครงการ อะไร….อยู่ในใบตอง กิจกรรมพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชาวคลอง ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม/สวนบัวบ้านลุงชวน ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดนำกิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทย บรรเลงในเรือ การแสดงรำวงไทย ชุด “รื่นเริงสราญชีวี วิถีไทย” การขับร้องเพลงร่วมสมัย เข้าร่วมแสดงเพื่อสร้างบรรยากาศสีสันของงาน จัดโดยธนาคารออมสินโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาาลัยสยาม โดยสำนักกิจการนักศึกษา ชุมชนตลาดน้้ำคลองลัดมะยม ในงานนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ประธานโครงการ คุณชวน ชูจันทร์ ประธานชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เข้าร่วมพิธี โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปล.ขอขอบคุณอาจารย์ธิติ ศิริสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และอาจารย์วิสุทธิ์ ไพเราะ หัวหน้าแผนกกิจกรรม ที่ให้ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป้นผู้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมที่ดีๆ ในครั้งนี้ด้วยนะค่ะ🙏🙏🙏

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม