ส่งมอบกล่อง ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว

5:51 am

  ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประสานงานขอความร่วมมือจากอาจารย์ และนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดนำกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกล่อง ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ภายใต้แคมเปญไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ” ชวนเปลี่ยนกล่อง ซองไม่ใช้แล้ว เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ส่งมอบให้โรงพยาบาลใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการต่อยอดและสามารถแปรรูปเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้กระดาษ เตียงสนาม ฯลฯ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด COVID – 19 ระลอกใหม่

      ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ขอเป็นสื่อช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ของไปรษณีย์ไทย จึงเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมมอบกล่อง ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว โดยส่งมอบได้ที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2564 นะคะ

#คนไทยไม่ทิ้งกัน