พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

7:18 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 4 ชั้น 3 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม

คลิกดูรูปกิจกรรม