พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2564

9:15 am

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2564 ณ ศาลาการเปรียญสิรินธร วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม. และในวันนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณอาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยากร ที่จัดนำขนม/น้ำผลไม้ อร่อย ๆ จากร้าน S&P มาเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 กล่อง ขออนุโมทนาบุญกับอ.วี ศุภณัฐ ด้วยนะค่ะ

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่