พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

8:43 am

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม