พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

7:50 am

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 4 ชั้น 3 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม