พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

8:43 am

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม