กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

5:41 am

🙏“ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา”🙏
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยการนำของ ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดนำนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด “ฟ้อนดวงดอกไม้บูชาครู” การขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณครูเพลง “พระคุณที่สาม” ในกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 (จัดโดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา/สำนักกิจการนักศึกษา)
ขอขอบคุณ🙏ภาพสวยๆ จากอาจารย์นิติพันธ์ จันทร์เรือง สำนักงานอธิการบดี ด้วยนะคะ🥰
**ในการจัดกิจกรรมงานพิธี** ทางมหาวิทยาลัยสยาม ยึดแนวทางดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด