กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ มส. ประจำปี 2564

11:20 am

“ศรี ศรี เอย วันนี้ เป็นวันดีฤกษ์ยามเยือน
จึงได้เชิญบายศรีเคลื่อน สูขวัญท่านให้ร่มเย็น
มีทั้งเทียนและธูปอันหอมหวลขจรกลิ่น
ทั้งบุปผาผกาแก้วหอมระรื่นชื่นฤทัย
อันละนานายนา หอมมาลาขจรเอย ขอเทวาช่วยรักษาเถิด”

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สานสัมพันธ์น้องพี่ มส.” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12
กิจกรรมประกอบด้วย 🙏🏻
– พิธีบายศรีสู่ขวัญ/เชิญขวัญ โดยนาวาโทดิเรก กล้าหาญ อดีตหัวหน้าหมวดดนตรีไทย กองดุริยางค์ทหารเรือ
– การขับร้องเพลง “บายศรีสู่ขวัญ” และการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมืองอีสาน ชุด “ฟ้อนเอิ้นขวัญ” 🎶
โดยนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
(จัดโดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา/สำนักกิจการนักศึกษา)

**ในการจัดกิจกรรม** ทางมหาวิทยาลัยสยาม ยึดแนวทางดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด 😷🌟

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่