วันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

4:34 am

ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
ท่านอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/คณาจารย์/ผู้แทนนักศึกษาสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธี “วันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
*กิจกรรมงานพิธี ท่านอธิการบดี ได้มอบหมายให้สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินการ
*สถานที่จัดงานพิธี… ณ บริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยสยาม เวลา 08.00 น. กิจกรรมพิธีประกอบด้วย – อธิการบดี ประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะ/จุดธูป-เทียน เครื่องทองน้อยสักการะด้านหน้าพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
– อธิการบดี วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
– อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
– อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมขับร้องเพลงชาติไทย

***ในการจัดกิจกรรม ทางมหาวิทยาลัยสยาม ยึดแนวทางดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด*

ภาพโดย : อาจารย์นิติพันธ์ จันทร์เรือง สำนักงานอธิการบดี


คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่