การแสดงดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย ต้อนรับคณะผู้บริหาร

3:47 am

       วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ท่านอธิการบดี ได้มอบหมายให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการนำของ ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร บริษัท สยามฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ ผู้ผลิตข้อต่อชนิดเหล็กหล่ออบเหนียว ที่ได้มาลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับทางมหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยมี ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำ การดำเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเชิญชมการสาธิตการบรรเลงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค ของนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม