พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

9:27 am

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ มหาวิทยาลัยสยามพร้อมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๕ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องสัมมนา
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

***ในการจัดกิจกรรมงานพิธีทางมหาวิทยาลัยสยาม ยึดแนวทางดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม