วันออกพรรษา

10:27 am

วันออกพรรษา วันสิ้นสุดระยะการจำพรรษาตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ คือวันที่ 21 ต.ค. 64 และเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จะจัดพิธีกรรม มหาปวารณา ให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ จากที่พบเห็นข้อบกพร่องระหว่างจำพรรษาอยู่ด้วยกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยระหว่างพระภิกษุสงฆ์ พระผู้ใหญ่และพระผู้น้อย เพื่อจะได้ระมัดระวังให้อยู่ในกรอบของพระวินัยอย่างเคร่งครัด
ขอบคุณข้อมูลจาก: ThaiPBS #วันสำคัญ