“วันเทโวโรหณะ”

10:31 am

“วันเทโวโรหณะ” แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
ที่เมืองสังกัสสนคร รุ่งขึ้นชาวเมืองจึงพากันทำบุญ
เป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า ถึง ๓ เดือน
การทำบุญตักบาตรวันนั้นจึงได้ชื่อว่า “ตักบาตรเทโวโรโรหณะ”
ขอบคุณข้อมูลจาก: กระทรวงวัฒนธรรม