เยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

2:20 am

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ พลเรือโท ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ รองหัวหน้าเสนาธิการกองทัพเรือและคณะ ที่มาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม