กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

6:17 am

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม และคุณอารมณ์ ยมทอง ประธานชุมชนเลิศสุขสม จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ขึ้น ณ บริเวณชุมชนเลิศสุขสม พุทธมณฑลสาย 1 ในการนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงกระบี่กระบองของชุมชนเลิศสุขสม การแสดงระบำสุโขทัย และการขับร้องเพลงวันลอยกระทง ของนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม กิจกรรมกระทงบุฟเฟต์ ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงฝีมือออกแบบกระทงและนำไปร่วมประกวด ตลอดจนการออกร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชม และเป็นการเยี่ยมชมวิถีชุมชนเลิศสุขสม

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม