กิจกรรมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

9:41 am

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในกิจกรรมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม กิจกรรมพิธีประกอบด้วย พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12
***ในการจัดกิจกรรมงานพิธีทางมหาวิทยาลัยสยาม ยึดแนวทางดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด