การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง มหกรรม ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ

2:19 am

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ ได้นำการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด “ฟ้อนเอิ้นขวัญ” เข้าร่วมแสดงในงาน มหกรรม ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ และการแสดงจากวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA มหาวิทยาลัยสยาม เวลา 17.00 -18.30 น. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม