ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕”

2:01 am

📣 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕” ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
ขอบคุณค่ะ🙏🏻