กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕”

1:43 am

วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๑๕ น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาส “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕” เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมีท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าห้องสัมมนาชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม