มีข่าวดีจะบอกจ้า

4:01 am

👇ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม👇
มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีความสนใจในด้านดนตรีไทยอายุ ๗-๑๖ ปี เรียนดนตรีไทย ช่วงปิดภาคเรียน โครงการ “ดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ ๗” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
**ด่วนรับจำนวนจำกัด**นะคะ✨🎶✨
 
👉เปิดโครงการในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นี้ เรียนเฉพาะวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสยาม                                     
 
📞โทรสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
   เบอร์โทร: ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗
   อ.ณัฏฐ์ชาพร วรโชคเศรษฐกุล