ประชาสัมพันธ์

6:26 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม
 
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรม ”สยามสืบสาน ประเพณี ปีใหม่ไทย” วันสงกรานต์ “สรงน้ำพระพุทธรูป”
 
👉👉วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕✨✨