“สยามสืบสาน ประเพณี ปีใหม่ไทย” วันสงกรานต์ ประจำปี 2565

7:52 am

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมโครงการ “สยามสืบสาน ประเพณี ปีใหม่ไทย” วันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ Hall of Fame ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19
***ในการจัดกิจกรรมงานพิธีทางมหาวิทยาลัยสยาม ยึดแนวทางดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด