พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัย วันฉัตรมงคล พระราชบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2565

10:46 am

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2565 และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
 
😊ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะ👏👏👏