พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

9:25 am

     วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.                                        ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล               เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ           ทางมหาวิทยาลัยสยาม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒                               โดยมีท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่