พิธีเปิดงาน โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชน “คนตลิ่งชัน” กรุงเทพฯ

9:20 am

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวต้อนรับ ส.ส. สุชาติ อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี และประธานกรรมมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ส.ส.ชวน ชูจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม
ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมมาธิการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ผู้แทนธนาคารออมสิน ศิลปินแห่งชาติ วิทยากรปราชญ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชน “คนตลิ่งชัน” กรุงเทพฯ
*จัดโดย*
🔹คณะกรรมมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
🔹 ส.ส.ชวน ชูจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม
🔹คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
🔹ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม
ในการนี้ ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมการบรรเลงดนตรี-การขับร้องเพลงร่วมสมัยการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในพิธีเปิดงาน และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “หัตถ์ศิลป์ ถิ่นสยาม”
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องสัมมนาชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒
 
🙏ขอขอบคุณ🙏
ภาพสวยๆจาก อ.นิติพันธ์ จันทร์เรือง
สำนักงานอธิการบดีด้วยนะค่ะ😊😊