เข้าร่วมงานพิธีแสดงมุทิตาสักการะงานฉลองอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณพระสุธรรมภาณี เจ้าอาวาส วัดโคนอน

9:13 am

#กราบถวายมุทิตาสักการะ ด้วยจิตคารวะอย่างสูงยิ่ง
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
อาจารย์สัญญา สมประสงค์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำอาจารย์ และนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานพิธีแสดงมุทิตาสักการะงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ 86 ปี พระเดชพระคุณพระสุธรรมภาณี เจ้าอาวาส วัดโคนอน
  นิมิตฺตํ สาธุรูปานัง กตญฺญู กตเวทิตา
“ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”
#สาธุ ขอให้บุญกุศลจงหนุนนำชีวิตกับผู้ร่วมบุญพิธีทุกๆ ท่านด้วยนะคะ🙏🙏🙏