พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม

9:54 am

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
อาจารย์สัญญา สมประสงค์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ และนักศึกษาทุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม
ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารและคณะ ที่มาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ในวันนี้คะ😊😊