กิจกรรมการเรียนดนตรีสร้างคนเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ ๘


วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
#สยามสืบสานศิลป์ไทย กับโครงการดนตรีสร้างคนเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ ๘
ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓